Utökning av gruvområde i Garpenberg

Tillbaka

Garpenberg 2.5

Projektdata

Byggstart februari 2012
Byggkostnad Ej officiell
F-btkn
Byggmånader 26
Entr.form Delad entreprenad

På löpande beställning av PEAB utför vi borrning och sågning mm


Beställare och anlitade företag

Uppgifterna nedan hämtas från Sverige Bygger Sverige Bygger Logo
 • Byggherre
 • Boliden Mineral AB
 • Kaspersbo 20
 • 776 98, Garpenberg
 • 0225-36000
 • Bengt Sundelin
 • 0225-36010
 • Christer Eriksson
 • 0225-36039
 • Dan-Olov Mårtensson
 • 0225-36230
 • Projektledare
 • Boliden Mineral AB
 • 936 81, Boliden
 • 0910-774000
 • Peter Richardson
 • 0910-774245
 • Konstruktör
 • Maskinleverantör
 • Metso Sweden AB
 • Box 302
 • 733 25, SALA
 • 0224-57000
 • Peter Sundgren
 • Konstruktör
 • El Kons
 • Vent Kons
 • VS Kons
 • Mark Kons
 • SWECO Industry AB
 • Box 34044
 • 100 26, STOCKHOLM
 • 08-6956000
 • Richard Furuhovde (Platschef)
 • 08-6925533
 • Total Entr
 • Byggnads Entr
 • Peab Sverige AB
 • Servicegatan 1
 • 931 76, Skellefteå
 • 0910-786460
 • Leif Lundmark
 • 073-3371206
 • Byggnads Entr
 • Peab Sverige AB
 • Box 296
 • 751 05, Uppsala
 • 018-650200
 • Leif Lundmark
 • 073-3371206
 • El Entr
 • VA Entr
 • Utsedd ej namngiven
 • 824 15, HUDIKSVALL
 • Mark Entr
 • Bergteamet AB
 • Box 57
 • 936 21, BOLIDEN
 • 0910-734300
 • Beställare
 • Boliden AB
 • Box 44
 • 101 20, STOCKHOLM
 • 08-6101500
 • Marcela Sylvander
 • Stål-/Smides Entr
 • Normek OY
 • Pakkalankuja 7
 • 015 10, VANTAA
 • 09-57604300
 • Husleverantör
 • Ramirent AB
 • Box 15023
 • 750 15, Uppsala
 • 018-184300

Beskrivning

Art / Kategori  
Nybyggnad Malm- / Gruvindustri  
Nybyggnad Metallindustri  
Nybyggnad Lager, magasin  
Nybyggnad Kontor  
Nybyggnad Verkstadindustri  

VOID AB

 • Tel: 0243-15160

FöretagsinformationVOID AB är ett rivnings- och håltagningsföretag med säte i Borlänge. Vårat arbetsområde sträcker sig över hela Sverige och idag sysselsätter vi cirka 30 personer i vår verksamhet.

Vi åtar oss allt från traditionella rivnings- och håltagningsjobb till större rivningsåtaganden. Vi har framförallt profilerat oss som specialister på mer avancerade rivningar inom process-, pappers- och byggindustri.

Vi kan även leverera högpolerade golv.


 av 

Alla projekt

© Byggfolio | Referensprojekt ger nya affärer! | Vi använder cookies