Nybyggnad av ambulansstation i Falun

Tillbaka

Falu lasarett, Hus 11,15,16

Projektdata

Byggstart maj 2014
Byggkostnad 30-40 mkr
F-btkn Lasarettet 13
Byggmånader 15
Entr.form Utförandeentreprenad

Nybyggnad av ambulansstation i Falun.
Hus 11: Iordningställande av bef. utrymme för ny tvättplats för ambulanser och sjuktransportbilar. Hus 15: Nybyggnad av ambulansstation med tillhörande administrations- och personallokaler samt utbildnings- och administrationslokaler för länsambulandsorganisationen. Hus 16: Ändring av parkeringsgarage, som nu används som prov. ambulansgarage, till garage för sjuktransportbilar.

Här utförde vi Rivning och Håltagning


Beställare och anlitade företag

Uppgifterna nedan hämtas från Sverige Bygger Sverige Bygger Logo
 • Byggherre
 • RegionFastigheter Dalarna
 • Box 712
 • 791 29, Falun
 • 023-490610
 • Martin Ullgren (Projektledare)
 • 023-490034
 • Kristina Öijer
 • 023-490996
 • Kristina Fahlgren
 • 023-490138
 • Arkitekt
 • SWECO Architects AB
 • Södra Mariegatan 18 E
 • 791 70, Falun
 • 023-46400
 • Klas Wrange
 • 023-46454
 • Konstruktör
 • WSP Sverige AB
 • Teknikdalen/Forskargatan 3
 • 781 70, Borlänge
 • 010-7225000
 • Anders Efraimsson
 • El Kons
 • SWECO Systems AB
 • Box 1902
 • 791 19, Falun
 • 023-6666400
 • Sture Danielsson
 • Stefan Jansson
 • 023-6666412
 • Vent Kons
 • VS Kons
 • Sprinkler Kons
 • Kadesjös Ingenjörsbyrå AB
 • Box 1013
 • 721 26, Västerås
 • 021-155800
 • Lars Palovaara
 • 021-155844
 • Carl Gelius
 • 021-155854
 • Byggnads Entr
 • General Entr
 • ByggTjänst i Falun AB
 • Box 105
 • 791 23, Falun
 • 023-704066
 • Anders Fyhr
 • 023-704066
 • El Entr
 • Henningsons El Service AB
 • Box 295
 • 791 27, Falun
 • 023-792090
 • Vent Entr
 • Belab Ventilation AB
 • Båtstavägen 12
 • 781 69, Borlänge
 • 0243-794690
 • Jon Rickardsson
 • VS Entr
 • Sprinkler Entr
 • Caverion Sverige AB
 • Skyfallsvägen 2
 • 791 77, Falun
 • 023-792792
 • Tomas Enbäck
 • Mark Entr
 • Markgruppen i Dalarna AB
 • Kaserngården 13
 • 791 40, FALUN
 • 023-15555
 • Håkan Berglund
 • 070-6953276
 • Rivnings Entr
 • Void AB
 • Box 5053
 • 781 05, BORLÄNGE
 • 0243-15160
 • Anders Andersson
 • Ställnings Entr
 • ABC Ställningar Borlänge
 • TUNAVÄGEN
 • 781 73, BORLÄNGE
 • Hiss Entr
 • Kone AB
 • Box 734
 • 851 21, SUNDSVALL
 • 060-594400
 • Micael Alm
 • Målnings Entr
 • Golv Entr
 • Miljonären Måleri AB
 • Projektgatan 2
 • 781 70, Borlänge
 • 010-1787100
 • Stefan Nilsson
 • Lennart Sjöblom
 • Brand Kons
 • Brandskyddslaget AB
 • Kaserngården 4
 • 791 40, Falun
 • 023-7766610
 • Markus Sandvik
 • 023-703257

Beskrivning

Art / Kategori  
Nybyggnad Brandstation, räddningscentral  
Nybyggnad Garage  
Nybyggnad Omklädningsrum  
Nybyggnad Skolor, utbildning  
Nybyggnad Kontor  
Nybyggnad Parkeringsplats  
Basstorheter  
Byggtekniskt antal huskroppar   3 st
Bruttoarea   1650 m2
Bruksarea   600 m2

VOID AB

 • Tel: 0243-15160

FöretagsinformationVOID AB är ett rivnings- och håltagningsföretag med säte i Borlänge. Vårat arbetsområde sträcker sig över hela Sverige och idag sysselsätter vi cirka 30 personer i vår verksamhet.

Vi åtar oss allt från traditionella rivnings- och håltagningsjobb till större rivningsåtaganden. Vi har framförallt profilerat oss som specialister på mer avancerade rivningar inom process-, pappers- och byggindustri.

Vi kan även leverera högpolerade golv.


 av 

Alla projekt

© Byggfolio | Referensprojekt ger nya affärer! | Vi använder cookies