Konvertering från Naturgas till geoteknik i flerb.hus i Lund

Tillbaka

Vintergatan

Projektdata

Byggstart februari 2010
Byggkostnad 3 mkr
F-btkn
Byggmånader
Entr.form Totalentreprenad

Med fokus på miljö och ekonomi

Bostadsrättsföreningen Vintergatan i Lund är en miljömedveten förening som ville göra ytterligare insatser för sin miljö och samtidigt sänka sina energikostnader. Föreningen ville konvertera från naturgas till en utsläppsfri energikälla. Valet föll på geoenergi, en anläggning med energiuttag från berg. Föreningen minskar genom detta val sina koldioxidutsläpp med cirka 135 ton per år.

En klimatneutral förening
I samband med konverteringen till förnybar energi valde föreningen också Skånska Energi som elleverantör. Detta innebär att den drivenergin som används till
värmepumparna är 100 % förnybar el från vattenkraft, miljödeklarerad enligt EPD®systemet. Bostadsrättsföreningen är på så sätt klimatneutral när det gäller
sin energiförsörjning.

– Ett av våra krav var att uppvärmningen inte skulle vara med fossila bränslen. Vi kommer att sänka våra energikostnader med närmare en halv miljon kronor, per år. Exakt vad det blir efter kapitalkostnaderna vet vi inte än men vi är med vårt val, mindre beroende av energileverantör, säger Christer Willman, styrelseledamot för BRF Vintergatan.

Energibesparing med bibehållen värmekomfort
Anläggningen omfattar två IVT-fastighetsvärmepumpar med energiuttag från borrhålslager för uppvärmning och tappvarmvatten. De kallaste vinterdagarna kan systemet få värmetillskott från en mindre elpanna som styrs automatiskt från styrsystemet, denna lösning ger den bästa energibesparingen med bibehållen värmekomfort.

Metod
För att anpassa entreprenaden efter rådande geologiska förutsättningar valde Skånska Energi att utföra brunnsborrningen med så kallad Wassara teknik (vattendriven hammare) vilket möjliggjorde att ett borrhålsdjup om cirka 300-320 m kunde uppnås. Antalet borrhål för denna anläggningen är 12 st.

FAKTA:

Totalentreprenör: Skånska Energi
Antal lägenheter: 37
Uppvärmd yta: Cirka 4000 m²
Tidigare värmeanläggning: Naturgas
Tidigare inköpt energimängd: Cirka 620 000 kWh
Minskat koldioxidutsläpp: 135 ton/år
Årlig energibesparing: Cirka 450 000 kWh
Ny värmeanläggning: 2 IVT Fastighetsvärmepumpar, ny elpanna för tillskottsvärme samt nytt varmvattensystem


Beställare och anlitade företag

Uppgifterna nedan hämtas från Sverige Bygger Sverige Bygger Logo
 • Byggherre
 • BRF Vintergatan
 • Box 24004
 • 224 21, LUND
 • Total Entr
 • VS Entr
 • Skånska Energilösningar SELAB AB
 • Box 83
 • 247 22, Södra Sandby
 • 046-50700

Beskrivning

Art / Kategori  
Invändigt underhåll Flerbostadshus   4000 kvm
Invändigt underhåll Markanläggning  
Basstorheter  
Byggtekniskt antal huskroppar   37 st

Skånska Energi AB

 • Tel: 046-50700

Företagsinformation

Vi erbjuder helhetslösningar inom energiområdet till privatkunder, företag och offentlig verksamhet.

Skånska Energi brinner för att hjälpa människor och företag hitta klokare energialternativ. Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el samt ett erbjudande av energilösningar inom förnybar energi – geoenergi.

Som organisation värnar vi om att agera med öppenhet och med det bästa för våra kunder och för miljön. Det vi gör präglas av ansvarstagande och långsiktighet.

Låt solen göra jobbet
Solvärme är idag det mest miljövänliga alternativet för uppvärmning. Lagrad solenergi, geoenergi är 100% förnybar och utsläppsfri.

Geoenergi
Med geoenergi tar vi ett tydligt ansvar för vårt klimat. Den årliga driftkostnaden blir lägre än hälften jämfört med vanliga uppvärmningssystem.


 av 

Alla projekt

© Byggfolio | Referensprojekt ger nya affärer! | Vi använder cookies