Geoenergianläggning för värmeproduktion, Forsalid, Degeberga

Tillbaka

Forsalid Degeberga

Projektdata

Byggstart augusti 2013
Byggkostnad ca 5 mkr
F-btkn kv Degeberga 109:3, 109:4
Byggmånader 4
Entr.form Totalentreprenad

Geoenergianläggning för värme och varmvatten.

Flerfamiljsfastigheter i Degeberga.

Värmepumparna ersätter olja och pelletspanna för produktion av värme och tappvarmvatten baserat energiuttag ur berg. Driftkostnaderna blir lägre än olja och pelletsdrift och tillsammans med grön el som tillförs värmepumparna blir kundens anläggning väldigt klimatsmart!


Beställare och anlitade företag

Uppgifterna nedan hämtas från Sverige Bygger Sverige Bygger Logo
 • Byggherre
 • AB Kristianstadsbyggen
 • Box 90
 • 291 21, Kristianstad
 • 044-7803200
 • Jim Fäldt
 • 044-7803206
 • Jonas Falk
 • 044-7803217
 • Total Entr
 • VS Entr
 • Skånska Energi Värme & Kyla AB
 • Box 83
 • 247 22, Södra Sandby
 • 046-50700

Beskrivning

Art / Kategori  
Ombyggnad Äldre- / Gruppboende  
Ombyggnad Markanläggning  
Basstorheter  
Byggtekniskt antal huskroppar   2 st

Skånska Energi AB

 • Tel: 046-50700

Företagsinformation

Vi erbjuder helhetslösningar inom energiområdet till privatkunder, företag och offentlig verksamhet.

Skånska Energi brinner för att hjälpa människor och företag hitta klokare energialternativ. Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el samt ett erbjudande av energilösningar inom förnybar energi – geoenergi.

Som organisation värnar vi om att agera med öppenhet och med det bästa för våra kunder och för miljön. Det vi gör präglas av ansvarstagande och långsiktighet.

Låt solen göra jobbet
Solvärme är idag det mest miljövänliga alternativet för uppvärmning. Lagrad solenergi, geoenergi är 100% förnybar och utsläppsfri.

Geoenergi
Med geoenergi tar vi ett tydligt ansvar för vårt klimat. Den årliga driftkostnaden blir lägre än hälften jämfört med vanliga uppvärmningssystem.


 av 

Alla projekt

© Byggfolio | Referensprojekt ger nya affärer! | Vi använder cookies