Energibesparingsåtgärder i Malmö

Tillbaka

Brf Helsingör

Projektdata

Byggstart 2011
Byggkostnad 0,2-2 mkr
F-btkn
Byggmånader
Entr.form Entreprenadform ej fastställd

Installation av ett grundvattenvärmesystem.

BRF Helsingör med dess 36 lägenheter har tidigare haft oljeeldade pannor som under åren ersatts med fjärrvärme.
2011-12 tog man beslutet att komplettera fjärrvärmen med värmepumpar som hämtar energi ifrån grundvattensystem

Skånska Energi har utfört uppdraget på totalentreprenad och hjälpt till med allt från tillstånd för energiborrning, markarbete till utförandet av den nya energianläggningen dockad mot befintliga fjärrvärmeväxlare. Fjärrvärmen finns kvar som redundans och spetseffekt.

Det nya styrsystemet som ingick i värmepumpsentreprenaden hanterar även EON:s sommartaxa gällande varmvattnet.

Efter installationen ingår driftoptimering via webbsystem som utförs tillsammans med föreningen och föreningens förvaltare. Representant ifrån föreningen kan med enkelhet ringa vid frågor eller för att få hjälp med inställningar. Skånska Energi kan enkelt logga in för att följa systemet och vara ett stöd vid förändringar och inställningar. Ett optimerat system ger bästa möjliga komfort och lägre driftkostnad.

Föreningens hemsida


Beställare och anlitade företag

Uppgifterna nedan hämtas från Sverige Bygger Sverige Bygger Logo
  • Byggherre
  • BRF Hälsingör
  • Box 4225
  • 203 13, MALMÖ
  • 040-6431779
  • Gunilla Thernlund
  • 040-6114964
  • Kristian Berg
  • 070-9100100

Beskrivning

Art / Kategori  
Invändigt underhåll Flerbostadshus  
Basstorheter  
Byggtekniskt antal huskroppar   1 st
Antal lägenheter   35 st

Skånska Energi AB

  • Tel: 046-50700

Företagsinformation

Vi erbjuder helhetslösningar inom energiområdet till privatkunder, företag och offentlig verksamhet.

Skånska Energi brinner för att hjälpa människor och företag hitta klokare energialternativ. Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el samt ett erbjudande av energilösningar inom förnybar energi – geoenergi.

Som organisation värnar vi om att agera med öppenhet och med det bästa för våra kunder och för miljön. Det vi gör präglas av ansvarstagande och långsiktighet.

Låt solen göra jobbet
Solvärme är idag det mest miljövänliga alternativet för uppvärmning. Lagrad solenergi, geoenergi är 100% förnybar och utsläppsfri.

Geoenergi
Med geoenergi tar vi ett tydligt ansvar för vårt klimat. Den årliga driftkostnaden blir lägre än hälften jämfört med vanliga uppvärmningssystem.


 av 

Alla projekt

© Byggfolio | Referensprojekt ger nya affärer! | Vi använder cookies