Referensprojekt

Läser in projekt...

Rowida AB

  • Tel: 040-140350

Företagsinformation


Rowida AB utför kalkyler åt elinstallatörer och projekterar elinstallationer. Vi är totalt 17 anställda i företaget, med kontor i Malmö och Helsingborg.

PROJEKTERING
Projektering av elinstallationer utgör 70% av vår verksamhet.
Vi projekterar i både 2D och 3D Revit. Vi anser oss tillhöra marknadsledarna i södra Sverige när det gäller projektering i 3D Revit.
Av våra projekteringsuppdrag utgör ca 70% projektering i 3D Revit. Dessa 3D ritningar kan läsas i en ”padda” av elektrikern ute på bygget.
Detta sparar arbetstid i produktionen och minskar risken för fel.
Beroende på omfattningen av BIM i Revit projekteringen, kan vi leverera kalkyler med den detaljnivå, som elinstallatören behöver för sitt projekt.
Vi har arbetat med 3D Revit projektering i flera år. Klyvaren, se projektbeskrivning, var vårt första Revit projekt.

KALKYLER
Vi gör el-kalkyler och produktionskalkyler åt elinstallatörer. Vi arbetar i kalkylprogrammen EL-Vis Maxikod, ElWind och Bidcon.
Vi gör även kalkyler på PM och ÄTA. Detta sparar tid för elinstallatörens projektledare.

KABELDIMENSIONERING
Det har blivit mycket vanligt att vi hjälper projektledare eller serviceledare med olika slag av kabeldimensionering, spänningsfallsberäkningar eller kontroll av utlösningsvillkor för ledningar.


Våra byggfolion

 av 

Kontor & Industri

© Byggfolio | Referensprojekt ger nya affärer! | Vi använder cookies