Nybyggnad av idrottshall på Östermalm

Tillbaka

Engelbrektshallen

Projektdata

Byggstart oktober 2011
Byggkostnad 100-150 mkr
F-btkn kv Sädesärlan
Byggmånader 24
Entr.form Totalentreprenad

Inom detaljplaneområdet Kv. Sädesärlan som ingår i exploateringsområdet Östermalm, ska Idrottsförvaltningen bygga en till större delen under mark förlagd idrottshall med bollplan på taket. I direkt anslutning till den exploaterade marken ligger Sädesärlan 1, Engelbrektsskolan. Då flera entreprenader i området sker samtidigt och i en takt som kräver förståelse och vilja för att skapa god samordning och bra förutsättningar för alla aktörer. Vår del i projektet är att på totalentreprenad åt In3prenör AB projektera och uppföra en stomme bestående av massiva betongväggar, bjälklag av hd/f-plattor samt stålbalkar och kompletterande pelare. Då objektet ligger mitt inne i bebott och hårt trafikerat läge kommer vi behöva lägga mycket fokus på transporter. En del kritiska moment kan behöva utföras på nattetid eller helg för att inte blockera trafiken i området. Hela stommen kommer ritas upp i Tekla 3D-cad.

Här utför vi:
Plastgjuten grund och pågjutningar. 1200 m³


Beställare och anlitade företag

Uppgifterna nedan hämtas från Sverige Bygger Sverige Bygger Logo
 • Byggherre
 • Stockholms stad Fastighetskontoret
 • Box 8312
 • 104 20, STOCKHOLM
 • 08-50827000
 • Lilian Rosell
 • 08-50827603
 • Arkitektskiss
 • Reflex Arkitekter AB
 • Renstiernas gata 12 4tr
 • 116 28, STOCKHOLM
 • 08-7026400
 • Arkitekt
 • Zenit Arkitekter AB
 • Parmmätargatan 5
 • 112 24, Stockholm
 • 08-230560
 • Pär Gunnartz
 • El Kons
 • El Entr
 • Imtech Nordic AB
 • Gustaf III:s Boulevard 54-58
 • 169 58, SOLNA
 • 010-4726000
 • Vent Kons
 • Vent Entr
 • Gunnar Karlsen Sverige AB
 • Solna Strandväg 21
 • 171 54, SOLNA
 • 08-54901150
 • VS Kons
 • VS Entr
 • Hansson & Hansson Rör AB
 • Speditionsvägen 35
 • 142 50, SKOGÅS
 • 08-6003505
 • Beskrivning Kons
 • Teknisk Merkantil Konsult AB
 • Storgatan 103
 • 921 32, LYCKSELE
 • 0950-23800
 • Conny Larsson
 • Beskrivning Kons
 • Basark AB
 • Furugatan 1
 • 972 42, LULEÅ
 • 08-58080870
 • Johanna Holm Bodin
 • Beskrivning Kons
 • Brandgruppen i Sverige AB
 • Södermalmsallén 36 7tr
 • 118 28, STOCKHOLM
 • 08-215090
 • Krister Carlens
 • Beskrivning Kons
 • Riborn-Konsult AB
 • Tingholmsvägen 14
 • 238 31, OXIE
 • 040-548685
 • Rickard Bryborn
 • 070-5668089
 • Beskrivning Kons
 • WSP Systems
 • 121 88, STOCKHOLM-GLOBEN
 • 010-7225000
 • Donald Sjölund
 • Tord Wallin
 • Bo Karlsson
 • Peter Kvarnhamn
 • Beskrivning Kons
 • Konkret Rådgivande Ingenjörer i Stockholm AB
 • Korgmakargränd 2
 • 111 22, STOCKHOLM
 • 08-4023880
 • Jenny Strålind
 • Total Entr
 • Byggnads Entr
 • Mark Entr
 • SVEAB Anläggning AB
 • Box 3085
 • 169 03, SOLNA
 • 08-56257500
 • Jan Edman
 • Total Entr
 • Byggnads Entr
 • Mark Entr
 • IN3PRENÖR AB
 • Box 3099
 • 169 03, SOLNA
 • 08-7346400
 • Malin Stenberg (Inköpare)
 • 070-6953592
 • Jonas Ahtola (Inköpare)
 • 070-4210494
 • Mats Kimby
 • Anders Bysell
 • Hiss Entr
 • ITK Intern Transport Kommunikation AB
 • Box 11034
 • 161 11, BROMMA
 • 08-56435000
 • Målnings Entr
 • Målerifirma Carl PA Jacobsson AB
 • Gaveliusgatan 6
 • 116 41, STOCKHOLM
 • 08-6449245
 • Stom Entr
 • Stomleverantör
 • Prefabsystem Entreprenad Svenska AB
 • Hesselmans Torg 5
 • 131 54, NACKA
 • 08-41055720
 • Betong Entr
 • BELSTROJ AB
 • Uddnäsvägen 59
 • 176 76, JÄRFÄLLA
 • 08-58350040

Beskrivning

Art / Kategori  
Nybyggnad Idrottshall, gymnastiksal   3950 kvm
Nybyggnad Fotbollsplan  
Basstorheter  
Byggtekniskt antal huskroppar   1 st
Bruttoarea   3950 m2

Belstroj AB

 • Tel: 073-6877659

Företagsinformation

Belstroj AB – mer än vad man tror


Belstroj AB grundades 2008 som enskild firma med inriktning på byggservice och platsgjutning. 2009 ombildades det till ett aktiebolag med 5 anställda. Belstroj AB har idag över 400 anställda och omsatte 2016 drygt 360 milj.
Vi riktar oss i första hand till total och generalentreprenörer i Stockholm och Mellansverige med fokus på betongentreprenad, stomkomplettering och byggservice. Vår vision är att vara det självklara valet för beställaren och vårt mål med varje projekt är att beställaren skall bli en framtida referens.

Vi ser fram emot att höra från er!


Våra byggfolion

 av 

Alla projekt

© Byggfolio | Referensprojekt ger nya affärer! | Vi använder cookies